ΕΡΕΥΝΑ

Περιοχή δραστηριότητας του Εργαστηρίου είναι το γνωστικό αντικείμενο του Αυτομάτου Ελέγχου, Ρομποτικής & Ενσωματωμένων Συστημάτων με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

 • Αυτομάτου Ελέγχου & Αυτοματοποιημένων Διεργασιών
 • Ρομποτικής
 • Διάγνωσης Σφαλμάτων
 • Έλεγχος Ρομποτικών Οχημάτων (υποβρύχια, εναέρια, επίγεια)
 • Ευφυής Έλεγχος & Έλεγχος με Οπτική Ανατροφοδότηση
 • Σύνθεση Δεδομένων από Αισθητήρες
 • Εκτίμηση Κατάστασης Συστημάτων
 • Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων
 • Μη Ολονομικά Συστήματα
 • Ιεραρχικός και Αποκεντρωμένος Έλεγχος
 • Δομημένη Μοντελοποίηση και Έλεγχος
 • Προσαρμοστικός Έλεγχος και Εκτίμηση
 • Μηχανοτρονικά Συστήματα
 • Έξυπνων Αισθητήρων
 • Ενσωματωμένων Ελεγκτών
 • Δικτύων Αισθητήρων
 • Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων
 • Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές – PLC
 • Προσαρμοζόμενοι Ενσωματωμένοι Ελεγκτές
 • κλπ.