ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία
3ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας – Αθήνας
35100, Λαμία, Ελλάδα
Τηλ.: +30-22310-60186
E-mail: gfourlas@uth.gr, gkarras@uth.gr