Ερευνητικές Δραστηριότητες

Περιοχή δραστηριότητας του Εργαστηρίου είναι το γνωστικό αντικείμενο του Αυτομάτου Ελέγχου, Ρομποτικής & Ενσωματωμένων Συστημάτων με έμφαση στους ακόλουθους τομείς: Αυτομάτου Ελέγχου & Αυτοματοποιημένων Διεργασιών Ρομποτικής Διάγνωσης Σφαλμάτων Έλεγχος Ρομποτικών Οχημάτων (υποβρύχια, εναέρια, επίγεια) Ευφυής Έλεγχος & Έλεγχος με Οπτική Ανατροφοδότηση Σύνθεση Δεδομένων από Αισθητήρες Εκτίμηση Κατάστασης Συστημάτων Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων Μη Ολονομικά Συστήματα Ιεραρχικός και Αποκεντρωμένος Έλεγχος Δομημένη Μοντελοποίηση και Έλεγχος Προσαρμοστικός Έλεγχος και Εκτίμηση Μηχανοτρονικά Συστήματα Έξυπνων Αισθητήρων Ενσωματωμένων Ελεγκτών Δικτύων Αισθητήρων Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές – PLC Προσαρμοζόμενοι Ενσωματωμένοι Ελεγκτές κλπ.

Read More